Dalsbygda 68Dalsøyra skule
5960 Dalsøyra
Tlf.: 57 78 17 20

Rektor: Mona H. Midtun
Tlf.: 57 78 17 21
E-post: mona.h.midtun@gulen.kommune.no
Heimeside: www.dalsoyra.skule.no

Søknad om plass i SFO - søknadsfrist 1.april

Gulen kommune har innført elektronisk søknadsskjema. Alle søknadar om ny eller utvida plass, må no sendast inn via internett.
Klikk her for meir informasjon