Omsorgsenter :
Dalsøyra bu og omsorgsenter består av 10 leilegheiter der to av dei er avslastningsboligar som delar kjøkken og stove.

Bemanning: Senteret er base for heimebaserte tenester i sone Dalsøyra.
 
Dagtilbod :
Margrethe Skåden driv arbeidsstove ein gong i veka, kva dag det er varierar frå veke til veke.
Her er det sosialt samvær, høgtlesing, handarbeid, og kaffe osv. Dette er eit tilbod for alle eldre som bur heime og som ønsker å være i lag med andre. Ta kontakt med Sigrun Haveland eller Margrethe Skåden dersom du ønsker å være med.
 
Adresse: Gulafjordvegen 1519, 5960 Dalsøyra
Telefon: 57 78 16 50
 

Nyttig informasjon


Fotterapeut : Frøydis Slettevold, for å få time ring: 99 16 56 19.

Legekontordagar i Eivindvik: Tirsdag, torsdag og fredag, tlf. 57 78 10 90