På grunn av smittevernrestriksjonane er det i kyrkjene tillete med maks 50 personar, på Mjømna kan vi ikkje ta inn fleire enn 40 (det er påmelding til julegudstenestene, sjå heimesida).

Den digitale gudstenesta blir lagt ut kl 12 julafta på heimesida til kyrkja: https://kirken.no/gulen/

Kva tid som passar for å sjå den kan ein sjølvsagt velgje sjølve.