Medlemar:

Terje Hilland
Skrapenesvegen 125
5918 Frekhaug

Tove Mette Fyllingen
Hjelmås
5915 Hjelmås

Liv-Berit Rath
Nordre Austmarka 55
5938 Sæbøvågen

 

Varamedlemar:

Hans Magne Haukeland
5981 Matredal

Artur Farestveit
Farestveit
5729 Modalen

Berit Bruvik
Hestnesvegen 161
5918 Frekhaug