Barnehagen har 1 heildagsavdeling i Eivindvik. Opningstidene er 07.30 - 16.30.

Besøksadresse:
Eivindvikvegen 1013
5966 Eivindvik
Tlf.: 57 78 17 35

Rektor: Einar Thune
Tlf.: 57 78 17 31
E-post: Einar.Asbjorn.Thune@gulen.kommune.no
Heimeside: www.eivindvik.skule.no

Postadresse:
Gulen Kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik