Eivindvikvegen 1013Eivindvik skule
5966 Eivindvik
Tlf.: 57 78 17 30

Rektor: Einar Thune
Tlf.: 57 78 17 31
E-post: Einar.Asbjorn.Thune@gulen.kommune.no
Heimeside: www.eivindvik.skule.no

Søknad om plass i SFO - søknadsfrist 1.april

Gulen kommune har innført elektronisk søknadsskjema. Alle søknadar om ny eller utvida plass, må no sendast inn via internett.
Klikk her for meir informasjon