Omsorgsenter :
Eivindvik bu og omsorgsenter består av 12 leilegheiter

Bemanning: Senteret er base for heimebaserte tenester i sone Eivindvik.
 
Dagtilbod :
Kvar torsdag formiddag er det formiddagstreff ved Eivindvik bu og omsorgssenter.
Her er det sosialt samvær, høgtlesing, handarbeid,  kaffe osv. Dette er eit tilbod for alle eldre som bur heime og som ønsker å være i lag med andre.
Ta kontakt med Kari Lise Ellingsen eller Gunhild Mongstad dersom du ønske rå være med på torsdagsformiddag treff.
 
Adresse: Eivindvikvegen 1066, 5966 Eivindvik
Telefon: 57 78 16 20
 

Nyttig informasjon

Fotterapeut : Frøydis Slettevold, for å få time ring mobil 991 65 619

Trygghetsalarmar : Reidun Eide, mobil 900 97 018

Legekontordagar i Eivindvik: Tirsdag, torsdag og fredag, tlf. 57 78 10 90.