Slik går du fram

Når eit dokument sendast til deg frå Gulen kommune, mottek du e-post eller sms frå Postens signeringstjeneste. E-posten/sms’en inneheld lenke til Postens signeringstjeneste: https://signering.posten.no.

E-postadressa/mobilnummeret hentast frå Kontakt- og reservasjonsregisteret og det er derfor viktig at du har registrert rette opplysningar der. Opplysningane kan oppdaterast på denne sida: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Når du har opna lenka i e-posten frå Posten:

Klikk «Logg inn for å signere»
Velge «Dokument fra det offentlige»
Logge inn med din elektronisk ID (MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides).
 

Etter å ha lest dokumentet

Klikk på knappen «Signér dokument»
 
Du signerer då dokumentet med din elektroniske ID.
 
Når du har signert dokumentet, returnast dette og lagrast i Gulen kommune sitt sak-/arkivsystem. Du får også ein kopi i di digitale postkasse (Digipost eller e-boks). Dersom du ikkje har digital postkasse, må du sjølv sørge for å lagre dokumentet. Dokumentet forsvinner frå signeringsportalen 24 timer etter at du har signert.
 
Etter at dokumentet er signert av deg, kan ingen endre i dokumentet utan at signaturen din då vert ugyldig.
 

Kvifor er Posten avsendar?

Posten signeringsteneste leverast til verksemder, privatpersonar og offentlege verksemder for Digitaliseringsdirektoratet.