Nytt søknadsskjemaet under og send dette til Gulen kommune, 5966 Eivindvik. Merk "Søknad servering- og skjenkebevilling".