Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilsette

I denne lista finn du kontaktinformasjon til tilsette i Gulen kommune. Klikk på namnet så ser du meir informasjon. Du kan også søke etter namn m.m.

(Foto: Henrik Tveit)


Employees
Namn Title Phone Mobile

Barnehagane

Ann Norunn Leknes Nestleiar Eivindvik barnehage 57 78 17 36 94 50 67 85
Anne Marit Brekken Oppedal Nestleiar Dalsøyra/Hovden barnehage 57 78 17 25
Lilly Haveland Nestleiar Byrknes barnehage 57 78 17 15
Liv Berit Svartemyr Nestleiar Brekke barnehage 57 78 17 06 47 97 41 73

Barnevernstenesta

Anita Lihaug Vikar
Ann Helen Engesæter Kontaktperson 57 78 20 67 94 81 96 97
Ina Austgulen Kontaktperson (i permisjon frå 23.03.2020) 57 78 20 68 40 91 34 84
Jane Hesjedal Einingsleiar 57 78 20 61 99 79 21 09
Kristian Lillestøl Kontaktperson 57782068 40913484
Kristin Midtgård Kontaktperson 57 78 20 63 95 03 85 27
Lindy Kristin Andersen Kontaktperson 57 78 20 62 94 50 67 95

Brannvern

Morten Flaterås Feiar 56 16 62 80
Sigvald Kvinge Brannsjef 56 16 61 80 94 50 69 40

Eigedomsforvaltning

Geir Haveland Prosjektleiar 57 78 20 30 90 84 94 94
Gunnar Tveit Veg 94 50 67 92
Helge Halland Vaktmeister 57 78 20 37 41 55 87 20
Kåre Steinset Driftsleiar bygg 57 78 20 34 91 72 61 80
Kristoffer Elvebakke Einingsleiar 57 78 20 31
May-Gunn Haveland Reinhaldsleiar 57 78 20 33 45 97 06 69
Rune Eilertsen Vaktmeister 57 78 20 36 94 17 07 09
Stian Flolid Vaktmeister 45 87 15 74
Svein Lammetun Handtverkar 90 15 97 20
Terje Steine Mjos Driftsoperatør VA 40 03 80 43

Ekspedisjonsavdelinga

Anabelle Butz Konsulent 57 78 20 14
Anne-Line Kvame Leiar ekspedisjonsavdelinga 57 78 20 10
Kenneth Kidøy Konsulent / møtesekretær 57 78 20 13
Torill Westervik Konsulent 57 78 20 12

Frivilligsentralen

Vivian Våge Kultur konsulent / Leiar frivilligsentral 57 78 20 66 92 62 26 07

Helsetenester

Anita Pettersen Lege
Anne Karin Haveland Psykiatrisk sjukepleiar 57 78 20 72 40 40 10 49
Beate Bjerkestrand Fysioterapeut 57 78 20 89 40 92 47 09
Brita Wesenlund Hjønnevåg Lege
Hennie Lefdal Leiande helsesjukepleiar 57 78 20 85 97 97 57 60
Linda Hantveit Helsesjukepleiar 57 78 20 86 41 46 41 16
Margun Takle Ergoterapeut (20%), Hørselskontakt 57 78 20 82 97 97 57 62
Reidun Karin Eide Hjelpemidlar - eldre/sjuke 90 09 70 18
Wenche Leite Ergoterapeut og kommunal koordinator 57 78 20 84 94 50 67 90

Kommuneleiinga

Anne Hopland Dagleg leiar for Gulatinget 57 78 20 06 97 52 40 98
Eirik Høydal Flyktningskonsulent (20% stilling) 97 54 56 85
Elizabeth W. Høydal Einingsleiar helse 57 78 20 65 40 92 47 04
Hallvard Oppedal Ordførar 415 13 958
Halvor Elde Fagdirektør oppvekst 57 78 20 05 48 04 48 54
Harald Haugejorden Rådgjevar økonomi 57 78 20 03 90 91 63 70
Ingebjørg Søreide Fagdirektør omsorg 57 78 20 04 97 02 83 75
Irene Søreide Kommunedirektør 57 78 20 01 95 96 82 40
Reidun Halland (har permisjon til 01.10.2021) Kommunedirektør 57 78 20 01 +4794506787
Sandra Sofi Skutvik Rådgjevar 57 78 20 07
Vivian Våge Kultur konsulent / Leiar frivilligsentral 57 78 20 66 92 62 26 07

Løns- og personalavdelinga

Lill Irene Håvåg Konsulent omsorg 57 78 20 28
Mariann Opdal Elde Konsulent 57 78 20 27
Mona Molland Leiar 57 78 20 25

PU-tenesta

Bjørg Haugland Leiar PU-tenesta 57 78 16 61 48 00 11 26
Carolyn Renate Westervik Vernepleiar med ansvar for Aktivitetsenteret 57 78 16 63 94 19 04 90
Frode Kroken Fagleg ansvarleg
Kristin Kvamme Rasch Konsulent 57 78 16 64
Kristine Skjørestad Fivelsdal (i permisjon) Nestleiar 60% og 20% ressursperson for velferdsteknologi 57 78 16 62 97 69 31 69

Plan, landbruk og teknisk

Anette Halbrend Kvernøy Ingeniør 57 78 20 49
Elise Molde Ingeniør oppmåling 57 78 20 42 95 80 74 42
Håvard Tveit Landbrukskonsulent 57 78 20 44 95 26 16 14
Halvor Brosvik Sakshandsamar vilt 57 78 20 51
Ingvild Høydal Leiar 57 78 20 41
May-Lynn Osland Plankonsulent 57 78 20 46
Rune Midtun Ingeniør oppmåling 57 78 20 47 95 92 60 48
Torleif Sundbotten Ingeniør 57 78 20 48
Willy Andre Christensen Konsulent 57 78 20 40 99 26 36 56

Skulane

Helge Pedersen Rektor Byrknes barnehage og skule 57 78 17 11
Inger Marie Håheim Tynning Leiar Musikkskulen 57 78 20 59
Mona Midtun Rektor Dalsøyra barnehage og skule 57 78 17 21
Veslemøy Dingen Rektor Eivindvik barnehage og skule 57 78 17 31
Wenche Dåe Rektor Brekke barnehage og skule 57 78 17 01

Sone Brekke / Byrknes / Dalsøyra

Eva Vågheim Einingsleiar sone Brekke, Byrknes, Dalsøyra 57 78 16 41 47 45 38 59
Irmelin Gripsgård Avd. sjukepleiar Dalsøyra bu- og omsorgssenter 57 78 16 50 48 86 38 07
Mona Hjartholm Avd. sjukepleiar Brekke bu- og omsorgssenter 57 78 16 30 40 02 40 05
Rigmor Søvik Mjømen Avd. sjukepleiar Byrknes bu- og omsorgssenter 57 78 16 42 47 48 16 74

Sone Eivindvik - Gulen sjukeheim

Brita Eidnes Avd. sjukepleiar Demensavdeling 57 78 16 05 45 87 15 56
Heidi Halland Sentralbord/Konsulent 57 78 16 01 45 87 15 70
Joy Palmer Avd. sjukepleiar Rehabiliteringsavdeling 57 78 16 04 45 87 15 60
Kari Lise Ellingsen Avd. sjukepleiar Eivindvik bu- og omsorgssenter 57 78 16 20 45 97 40 15
Nina Haveland Einingsleiar Eivindvik bu- og omsorgssenter og Gulen sjukeheim 57 78 16 02 45 87 15 50
Sissel Kvame Avd. sjukepleiar Langtidsavdeling 57 78 16 03 45 87 15 51

Økonomiavdelinga

Beate Marie Horne Konsulent 57 78 20 20
Hege-Beth Brosvik Økonomi- og IT-konsulent 57 78 20 23
Kristin Dingen Konsulent 57 78 20 24
Maike Norman Bøe Økonomikonsulent 57 78 20 21
Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage German