Du kan ta direkte kontakt med eit familievernkontor, og alle dei tilsette har teieplikt. Samtaleterapi for par og familiar er det vanlegaste tilbodet. Familievernkontoret tilbyr òg kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstema. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling.

Prisar

Tilbodet er gratis.

Familievernkontoret i Førde

Besøksadresse: Storehagen 1 B    
Opningstider: kl. 08.15 - 15.30 (15.00)
Postadresse:  6800 Førde
Telefon: 46 61 92 80
Telefaks: 57 82 61 99

Nettstad: www.bufetat.no

E-post: familiekontoret.forde@bufetat.no

Dekker kommunane: Askvoll, Balestrand, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gulen, Høyanger, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund

Klikk her for meir informasjon...