Det vil berre vere mogleg å nå sakshandsamar innanfor telefontida, med atterhald om møteverksemd som kan verte planlagt i dette tidsrommet. Telefontidene er måndag mellom kl 12 og kl 15 og onsdag og fredag mellom kl 10 og kl 13. Tysdag og torsdag er telefonen stengd