Dette er ein felles nettstad for samhandling og samarbeid mellom kommunar og sjukehus i Helse Bergen sitt føretaksområde, der m.a. samarbeidsavtalar, organisering av samarbeidet, styringsdata, handlingsplanar, samarbeid om pasientar ved inn- og utskriving i sjukehus  m.v er gjort tilgjengeleg.

Den nye nettsida er utvikla i tett samarbeid mellom representantar frå kommunane i føretaksområdet, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sjukehus.