For å unngå at nokon får ei anna rekning enn ynskjeleg etter opningsperioden vil Gulen kommune minne om at det no kan vere lurt å sjekke om de framleis vil ha det abonnementet som er skissert på fakturaen (til standard pris) eller gjere endringar.
Kundeservice hos Telenor kan kontaktast via www.telenor.no eller telefonnr. 915 09 000.