Både offentlege og private verksemder brukar opplysningar frå folkeregisteret, og det er difor viktig at du melder flytting.

Dersom du leverer flyttemelding på papir må du legge ved kopi av legitimasjon. Dette for å hindre falske flyttemeldingar.

Klikk her for meir informasjon og søknadsskjema...