ORDFØRAR

Trude Brosvik (KrF)

Gulen kommune
5966 Eivindvik
Tlf.: 57 78 20 02 Fax: 57 78 20 99
trude.brosvik@gulen.kommune.no

Trude Brosvik sit i sin tredje periode som ordførar i Gulen kommune.
Trude er å treffe i sentraladministrasjonen ved kommunehuset i Eivindvik.
Ordførar Trude Brosvik


 

GULEN KOMMUNESTYRE 2007 – 2011
 
Kristeleg Folkeparti
Trude Brosvik
Erene Oddrun Wilberg
Aage Olav Sandal
Kirsti Orlaug Hjellum
Kjell Oddvar Stendal
 
Arbeidarpartiet
Anne Marit Brekken Oppedal
Arve Jørgen Osland
Jan Helge Kristensen
 
Senterpartiet
Øyvind Lid
Helga Irene Ellingsen
Kristin Margrete Byrknes
Møyfrid Kvamme
Ingvar Breidvik
Kjartan Oppedal
 
Høgre
Ivar Eide
Arve Mjømen
Stein-Inge Larsen
Astrid Uthaug
 
Venstre
Dagfinn Midtun
Laila Nyhammer
Rune Østerbø
 
 
 
Vara KrF
Bård Evensen, Marianne Oppedal, Jo Helge Baarøy, Solfrid Sande Oppedal, Jon Reidulf Georg Vatnøy, Astrid K. Dyregrov, Halvor L. Brosvik, Anne Marie Tveit
 
Vara Sp
Jenny Norun W. Nordal, Arnhild Kjellevold, Torunn Instefjord Trædal, Klaus Hope Hjartholm, Aina Neverdal, Kent Lennie Stamnes, Bjørn Kåre Hjartholm, Rolf Erlend K. Sleire
 
Vara Ap
Odd Harald Per Eide, Merete Ånneland Misje, Herfinn Takle, Leif Bjarte Andersen, Jørgen Virkesdal
 
Vara H
Torbjørn Vågheim, Inge Nymark, Anne-Mette D. Andreassen, Reidar Bøe, Åshild Daae Eide, Monica Bakkeli, Nils Arne Virkesdal
 
Vara V
Torbjørn Kolås, Vivian Våge, Aase-Lene Vatne, Mona Haveland Midtun, Leiv Morten Nordgulen, Bjarte Undertun
 
 
 
 
GULEN FORMANNSKAP
Formannskapet er også med i Hovudutval for administrasjon
 
Trude Brosvik, Krf
 
Anne Marit Brekken Oppedal, Ap      
 
Ivar Eide, H    
 
Øyvind Lid, Sp
 
Dagfinn Midtun, V      
 
 
Vara KrF
Erene Oddrun Wilberg, Aage Olav Sandal, Kirsti Orlaug Hjellum, Kjell Oddvar Stendal
 
Vara Sp
Helga Irene Ellingsen, Kristin Margrete Byrknes, Møyfrid Kvamme, Ingvar Breidvik, Kjartan Oppedal
 
Vara Ap
Arve Osland, Jan Helge Kristensen
 
Vara H
Arve Mjømen, Stein-Inge Larsen, Astrid Uthaug
 
Vara V
Laila Nyhammer, Rune Østerbø
 
 
HOVUDUTVAL FOR OPPVEKST
 
Ingvar Breidvik, Sp (leiar)
 
Astrid Uthaug, H (nestleiar)
 
Kjell Oddvar Stendal, Krf
 
Vivian Våge, V
 
Kristin Margrete Byrknes, Sp
    
Vara:
  1. Jørgen Virkesdal, Ap
  2. Monica Bakkeli, H
  3. Kent Lennie Stamnes, Sp
  4. Marianne Oppedal, KrF
  5. Torbjørn Kolås, V
 
 
HOVUDUTVAL FOR OMSORG
 
Arve Mjømen, H (leiar)
 
Helga Irene Ellingsen, Sp (nestleiar)
 
Arve Osland, Ap
 
Aage Olav Sandal, Krf
 
Laila Nyhammer, V
 
 
Vara KrF
Solfrid S. Oppedal, Halvor L. Brosvik, Elling Haveland
 
Vara Sp
Jenny K. Nordal, Arnhild Kjellevold, Bjørn Kåre Hjartholm
 
Vara Ap
Merete Å. Misje, Jørgen Virkesdal, Finn Randal
 
Vara H
Torbjørn Vågheim, Åshild Eide, Haldor Haugsdal
 
Vara V
Mona H. Midtun, Leiv Morten Nordgulen, Rita B. Stendal
 
 
 
HOVUDUTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING
 
Møyfrid Kvamme, Sp (leiar)
 
Erene Oddrun Wilberg, Krf (nestleiar)
 
Odd Harald Eide, Ap
 
Stein-Inge Larsen, H
 
Rune Østerbø, V
 
 
Vara Krf
Kirsti Hjellum, Jo Helge Baarøy, Bård Evensen
 
Vara Sp
Torunn Instefjord Trædal, Klaus Hope Hjartholm
 
Vara Ap
Herfinn Takle, Leif Bjarte Andersen, Bodil Vågseth
 
Vara V
Bjarte Undertun, Aase-Lene Vatne, Olav Sognefest
 
Vara H
Inge Nymark, Anne Mette Andreassen, Reidar Bøe