Kommunen kan ikkje gje dispensasjon frå forbodet. Kva unntak som gjeld kjem tydeleg fram i forskrifta.

Klikk på linken og les oppdatert forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 (lovdata).

Forbodet varer til 20.04.2020. Frå denne datoen vil det ikkje lenger vere straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt ei nasjonal tilråding å unngå fritidsreiser.