13. august – distribusjon: 27. august
24. september – distribusjon: 8. oktober
19. november – distribusjon: 3. desember

Vi tek atterhald om å redigere innhald og eventuelt ikkje ta med innspel dersom det er plassmangel.

Alle innspel må sendast til postmottak@gulen.kommune.no.