Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskuleopplæring

Oppvekstsektoren i Gulen er delt i fire krinsar. Det er ei eining i kvar krins med ansvar for barnehage, grunnskule og SFO.

Sjå menyen til venstre for meir informasjon om dei 4 einingane.

skule, abc, rekning

Visma flyt skole – nytt skuleadministrativt system

Hausten 2018 tar oppvekstsektoren i bruk eit nytt skuleadministrativt system, Visma flyt skole. Løysinga digitaliserer ei rekkje prosessar knytt til elevane og lærarane sin skulekvardag og skal vere med på å betre samarbeidet mellom skulen og heimen. Frå 01.01.2019 skal barnehagane skifte til Visma flyt barnehage.

Helsestasjons - og skulehelsetenesta

"Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å førebyggje sjukdom og fremje god fysisk og psykisk helse hos blivande foreldre, og barn og ungdom 0-20 år"

Søknad om plass i SFO

Gulen kommune har innført elektronisk søknadsskjema. Alle søknadar om ny eller utvida plass, må no sendast inn via internett.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk