Du må vere engasjert i born, kunne tenkje deg å hjelpe med kvardagslege ting som å ta ein tur ut med bornet, følgje på ei trening, stikke innom for ein prat innimellom osv. Det skal vere like gjevande for deg som for familien du hjelper, så vi får ein vinn-vinn-situasjon.

Ta kontakt med Gulen Frivilligsentral om du er interessert, Vivian mob 92622607.
(Alle som skal ha eit tillitsforhold til born vil måtte vise fram politiattest, du får hjelp til å søkje).