Gulen kommune har eit godt tilbod innan rus- og psykiatriteneste. Ein kan nå tenestene våre via sms, e-post, skype eller teams.

Treng du nokon å snakke med eller er du bekymra for nokon ta kontakt med:

 

Helsestasjonen tilbyr oppfølging av barn og unge som treng nokon å snakke med. Me gir og råd til foreldre i forhold til koronasituasjon.

Det er ein krevjande situasjon i mange heimar for både vaksne og barn, så treng du nokon å snakke med ring oss:

  • Hennie K. Lefdal tlf 97 97 57 60
  • Linda M. Hantveit tlf 41 46 41 16
  • Elisabeth Rahner tlf 48 49 79 57

 

Gode hjelpetelefonar og chattenester er

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig heime.

Ung.no
Ung.no er statens informasjonskanal og spørretjeneste for deg som er mellom 13 og 20 år. På ung.no kan du finne informasjon om det du lurer på. Du kan også stille spørsmål om det aller meste på ung.no/oss

Mental helses hjelpetelefon
Telefon: 116 123. Hjelpetelefonen er en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet.

Rustelefonen
Telefon: 08588

Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

Vold- og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Hjelpelinjen har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.