Sjukeheimen består av tre avdelingar: Ein langtidsavdeling, ein rehabiliterings- og korttidsavdeling, og en skjerma avdeling for pasientar med demens.

Einingsleiar for Gulen sjukeheim er Nina Haveland, telefon: 57 78 16 02 / 45 87 15 50, eller
e-post adresse: nina.haveland@gulen.kommune.no 
Post adresse: Gulen sjukeheim, Eivindvikvegen 1149, 5966 Eivindvik.

Langtidsavdelinga består av 12 plassar, avdelingssjukepleiar er Sissel Kvame tlf: 57 78 16 03 / 45 87 15 51
Rehabiliteringsavdelinga består av 8 plassar, avdelingssjukepleiar er Joy Palmer tlf. 57 78 16 04 / 45 87 15 60
Demensavdelinga består av 8 plassar, avdelingssjukepleiar er Brita Eidnes tlf. 57 78 16 05 / 45 87 15 56

Gulen sjukeheim har eit storkjøkken som lagar middag til alle pasientar ved sjukeheimen og til brukarar i sone Eivindvik. Kjøkkensjef er Linda Breidvik., telefon 57 78 16 06 / 45 87 15 66.

Gulen sjukeheim har eit vaskeri som vaskar alt tøy ved sjukeheimen og for brukarar i sone Eivindvik. Leiar ved vaskeriet er Grethe Ynnesdal, 45 87 15 67

Sjukeheimen har to tilsynslegar Anita Pettersen og Brita Wesenlund Hjønnevåg, ein fysioterapeut Thomas Stølen, og ein ergoterapeut Wenche Leite.
Fotterapeut og frisør kjem etter avtale.

Kontakt

Har du spørsmål kan du henvende deg til Heidi Halland på telefon 57 78 16 01, kvardagar mellom kl 11.00 og 15.00.