Gulen har ei desentralisert helseteneste med god, heimenær eldreomsorg i alle dei fire krinsane våre, Eivindvik, Byrknes, Brekke og Dalsøyra. I tillegg har vi samlokalisert lege- og helsestasjon på tre av stadane.

Alle undertema finn du i tenestemenyen til venstre.