Som regel er det ergoterapeut frå sjukehuset  som tar kontakt med kommunen, og som seier kvar du treng i heimen din.

Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidlar til midlertidige behov, dvs. inntil 2 år. Utlånet er gratis.

Kommunen har fire lager med hjelpemiddel, eit på kvart omsorgssenter. Lagera inneheld: toalettforhøyere, toalettstoler, dusjstoler, arbeidsstoler, rullestoler, rollatorer, småhjelpemidler som eks. gripetenger, strømpepåtrekkere, krykker og forhøyningsklosser.

Ta kontakt med ditt nærmaste bu- og omsorgssenter, så vil personalet der kunne hjelpe deg.

  • Eivindvik bu- og omsorgssenter, telefon 57 78 16 20
  • Dalsøyra bu- og omsorgssenter, telefon 57 78 16 50
  • Brekke bu- og omsorgssenter, telefon 57 78 16 30
  • Byrknes bu- og omsorgssenter, telefon 57 78 16 40

Når behovet opphører, skal hjelpemidlane leveres tilbake til det nærmaste bu og omsorgssenteret i kommunen vår.