Fastlegane henvise til hørsels-test og tilpassing av høyreapparat.
Ergoterapeut Helene Thune Trædal er kontaktperson for hørsels-hjelpemidla frå NAV-Hjelpemiddelsentral og høyreapparat.

Kontakt informasjon:
Helene Thune Trædal, Ergoterapeut i 20 % stilling
Kontaktperson for Syn- og Hørselshjelpemiddel.

Tlf: 57 78 20 82  Mobil: 47 45 82 54
E-post: Helene.thune.traedal@gulen.kommune.no

Adresse: Eivindvikvegen 1149
                 5966 Eivindvik