Som alternativ til rydderutene, vert ei ny ordning med mellombelse avfallsmottak etablert kvar vår og haust. 

Det vert etablert mellombels avfallsmottak på: 

  • Steine (ved Posten) 13.03.2021 klokka 09.00-18.00
  • Brekke ferjekai 27.03.2021 klokka 09.00-18.00.

Trykk her for meir informasjon om mellombelse avfallsmottak for Gulen og Masfjorden.