Opningstider

Telefonen er bemanna frå 08.00 til 15.30.
Reseptbestillingar mellom 09.00 til 11.00. Ver vennleg respekter pausen frå 12.00 til 13.00.

Sjå og legekontoret si eiga nettside: www.gulenlegekontor.no

Legesenter

Gulen helsesenter /legekontor
Eivindvikvegen 1102, 5966 Eivindvik
Telefon 57 78 10 90
Ope tysdag, torsdag og fredag

Brekke legekontor
(Gamle bankbygget)
Sognefjordvegen 432, 5961 Brekke
Telefon 57 78 10 90
Ope måndag

Byrknes legekontor
(Byrknes bu- og omsorgssenter)
Søre Garden 30, 5970 Byrknesøy
Telefon 57 78 10 90
Ope onsdag

Legevakt utanom kontortid: 116117

Legar

Kommunelege I Anita Pettersen
Kurativ verksemd, kommuneoverlege, smittevernsansvarleg i kommunen
Mobil 918 80 185

Kommunelege Brita Wesenlund Hjønnevåg
Kurativ verksemd, tilsynslege ved Gulen sjukeheim, tuberkuloseansvarleg
Mobil 483 96 719

Vikarlege Saegheh Rezawi
Kurativ verksemd, helsestasjonslege
Mobil 929 99 909

Byte av fastlege gjer ein på helsenorge.no
Bestilling av legetime
Reseptbestilling