Har du spørsmål om økonomisk sosialhjelp ring oss på vakttelefonen: 413 97 364.

Trykk her for meir informasjon frå NAV Fensfjorden...