Pressemeldingar og annan oversatt informasjon vert fortløpande lagt ut på denne sida/
Here you can find press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages: 
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/ 

Her kan du finne simultantolka opptak av pressekonferansar oversatt til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu/
Watch press conference in other languages: 
Pressekonferanse om koronasituasjonen - regjeringen.no