I veke 2 skal 20 % av tildelte dosar fordelast til helsepersonell i kritiske rolle.

Dei påfølgjande vekene vil prioriteringa vere:  Fyrste gruppe over 85 år, neste gruppe over 75 år og deretter siste aldersrelaterte gruppe over 65 år.

Alle som får tilbod om vaksine vil verte kontakta.
Personar mellom 65 år – 75 år vil mest truleg verte kontakta pr SMS.