Gulen kommune har etter råda frå FHI stoppar vaksineringa av AstraZeneca vaksine inntil vidare.

Har du blitt vaksinert og opplever kraftig auka sjukdomsfølelse meir enn i tre dagar etter vaksinasjon eller blå flekker og prikkar i huda (hudbløding) ber me deg om å ta kontakt med legevakt eller fastlege snarast.

FHI og legemiddelverklet har sett i gang analyser for å sjå om det er ein samanheng mellom AstraZeneca vaksine og auka fare for blodpropp.

Me fylgjer FHI sine råd og held dykk oppdatert ut i frå dei nasjonaleråd som til ein kvar tid gjeld.

Trykk her for meir informasjon om når ein skal oppsøke lege - FHI