Har du konkrete spørsmål om ein søknad ber me deg sende ein e-post til postmottak@gulen.kommune.no. Merk e-posten med gards- og bruksnummer og gi tydeleg uttrykk for kva du lurer på. Det gjer det enklare for oss å komme med tilbakemelding. Me vil prioritere spørsmål som gjeld søknadar som allereie er sendt inn.