Hei.

Frivilligsentralen held på å lage ei infotavle om grantrea som blei felt, og treng hjelp med å finne gode foto.

Er det nokon som har bilete av trea? Helst eit lyst bilete med god oppløysning. Me treng godkjenning ved bruk av foto.

Kan sendast på mail til karina.borilden.sjovold@gulen.kommune.no


Mvh Vivian Våge Kulturkonsulent