Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ei verd i krise krev ekstra innsats også i Gulen

Flyktningsituasjonen har som me alle veit endra seg drastisk i løpet av det siste året. Dette krev ein ekstra innsats av alle, også oss i Gulen. Me håpar at de vil lese denne artikkelen for å få meir informasjon om korleis situasjonen er i vår kommune, og for å finne ut korleis akkurat du kan bidra til å hjelpe dei som kjem hit til oss.

Integrering på Byrknesøy

Det er planlagt busetjing av flyktningar på Byrknesøy i løpet av hausten, og Frivilligsentralen vil hjelpe lag og organisasjonar til å få på plass integreringstiltak i sine aktivitetar.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German