• Vi gjev RÅD og RETTLEIING
  • Vi har TEIEPLIKT
  • Tenesta er GRATIS

Uroar du deg for eit barn eller ein ungdom i kommunen?

Dersom du har problemstillingar du ynskjer å drøfte med nokon, ta kontakt med ein av personane under, så finn vi ein stad og ei tid vi kan møtast. Drøftingane er anonyme utan samtykke frå den det gjeld.

Kontaktpersonar

Helsestasjon:  Hennie, tlf. 97 97 57 60
PPT:                Herfinn, tlf. 97 97 57 63
Barnevern:      Jane,     tlf. 99 79 21 09

Møtedatoar for KLAFF hausten 2016

  • Tirsdag 18.10.16 kl 11.30-13.30 på Dalsøyra skule
  • Tirsdag 18.10.16 kl 09.00-10.30 på Byrknes skule
  • Torsdag 20.10.16 kl 13.00-14.30 på Eivindvik skule
  • Måndag 24.10.16 kl 09.00-10.30 på Brekke skule