Løyvinga vart fordelt av formannskapet i møte 19.11.20, og fordelinga vart slik:

Tiltakseigar

Type tiltak

Tilsegn (kr)

Fotograf Gøril Sætre

Utstyr, fotoverksemd

28 735,00

Gulen Bygg AS

Utstyr, handverksfirma

28 890,00

Hjartholm feriehytter v/Arne Hjartholm

Reiselivsinvesteringar

133 000,00

Dingja Landhandel AS

Reiselivsinvesteringar

68 515,00

Norsk Tang AS

Produktutvikling

70 000,00

Kversøy Invest AS

Infrastruktur, næringsbygg

93 676,00

Sum

422 816,00

 

Tilskota utgjer frå 16 til 43 % av totale kostnader i dei ulike tiltaka, og vil vonleg bidra noko til å avhjelpe utfordringar i det lokale næringslivet.