Geografiske kommunedelplanar

Gulen kommune har samla arealdelen i kommuneplanen for Gulen  Dei 8 kommunedelplanane i område med viktige busetnad, industri, m.fl. er del av areadelen. I tillegg er Interkommunal plan for Fensfjorden vidareført i kommuneplanen sin arealdel. Sjå følgande delkart

  • Brekke
  • Dalsøyra
  • Byrknes
  • Eivindvik
  • Sløvåg - Skipavik industriområde
  • Fensfjorden sjøbotn

    Les meir på side om kommuneplanen

Bakgrunninformasjon

Klikk her for å lese meir om økonomiplanen som innheld handlingsplanen...

Nyttige lenker

www.dibk.no
(opplysingar om plan og bygningslova i samband med planprosessen for planar, utbygging, søknader, løyver, dispensasjoner, osv.)

www.nordhordlandskart.no eller sjå NYTT kartportal www.NHkart.no
(nærare opplysinger om kart)

www.fylkesatlas.no
(nærare kartopplysingar med ulike tema i samband med plankartarbeid)

www.geoweb.no/braplan/
(nærare opplysingar om alle registrerte planar innan Gulen kommunen sitt ‘planregisteret’)