Irene Søreide
Kommunedirektør

Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

 
Telefon 57 78 20 01
Mobil    95 96 82 40