Me er tilgjengeleg på telefon i tidsrommet måndag til fredag 09:00 - 15:00.
Ring oss på telefon 57 78 20 00 dersom du ynskjer å komme i kontakt med Gulen kommune.