Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sin overordna plan og vert endeleg vedteken av kommunestyret. Planen inneheld ein samfunnsdel og ein arealdel.

Generelt om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sin overordna plan og vert endeleg vedteken av kommunestyret. Planen inneheld ein samfunnsdel og ein arealdel.

Gjeldande kommuneplan

planID: 2012001

Gjeldande kommuneplan for Gulen kommune vart vedteken av kommunestyret:
arealdelen  12.06.2014 og samfunsdelen 30.01.2014.
Det vart gjort mindre endringar 15.12.15 i delegert vedtak: DSFK 002/15

utklipp plankart gulen

Plan Nytt: Mindre endringar i kommuneplanen sin arealdel for Gulen

planID: 2012001

Administrasjonen har fått delegert mynde til å gjere vedtak om mindre endringar i arealdelen.

Etter samråding med planforum i Sogn og Fjordane, 30.09.15, fekk administrasjonen vilkår og tilrådingar for å utarbeide mindre endringar i arealdelen.

Jf. §11-17 skal kommunen førelegge endringar til aktuelle instansar og partar.

Vedtak etter delegert fullmakt - DFSK-002/15
Framlegg til mindre endring av arealdelen for kommuneplanen for Gulen, plannummer 2012001, med føresegner og plankart dagsett 15.12.15 vert godkjent i medhald av plan- og bygningslova § 11-17.
 

utklipp plankart gulen

Plan Nytt: førelegging mindre endringar i kommuneplanen sin arealdel for Gulen

planID: 2012001

Administrasjonen har fått delegert mynde til å gjere vedtak om mindre endringar i Arealdelen. Etter samråding med planforum i Sogn og Fjordane vart vilkår stadfesta for kva type endringar kan gjelde. Ifølge §11-17 i plan- og byggingslov skal kommunen førelegge endringar i aktuelle instansar og berørte partar.

Vedtak etter delegert fullmakt
Framlegg til mindre endring av arealdelen for kommuneplanen for Gulen, plannummer 2012001, med føresegner og plankart dagsett 15.12.15 vert godkjent i medhald av plan- og bygningslova § 11-17.

 

Plan Nytt: ROS vurdering for detaljplanar

rettleiar for utarbeiding av detaljregulering

Kommunen har stafesta rettleiar for utarbeiding "risiko og sårbarheit" (ROS) vurdering i planomtale for regulering.
Formannskapet har i 2015 godkjent revidert versjon av akseptkriterie for utarbeiding ROS analyse.
rettleiaren er revidert i forhold til dette.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German