Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyre

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ. Det vert vald direkte av folket for fire år om gongen.
Kommunestyret har til vanleg møte 6-8 gonger pr. år og møta er opne for publikum. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ.

Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk