Gulen Legekontor ynskjer at alle som kjem til bestilt time på legekontor og helsestasjon, og køyrar eigen bil, må vente i bilane sine til dei får beskjed om å kome inn.

Dei tilsette ringer kvar enkelt. Dei ynskjer minst mogleg bruk av venterommet framover.