Kva kan eg som ressurssjukepleiar hjelpe deg med ?

  • Være til hjelp og ein ressursperson for deg som er ramma av sjukdom eller for pårørande.
  • Søke råd og gje råd og rettleiing.
  • Være ein samtalepartnar som kan bidra med å sortere tankar i ei vanskeleg tid.
  • Hjelpe i samarbeidet mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetenesta og kommunen.
  • Formidle kontakt til ulike tenester.
  • Sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande.
  • Koordinere og legge til rette for at du og dine får ein best mogleg kvardag.

Det trengs ikkje søknad eller bli tilvisning frå lege eller spesialist.
Du som har fått diagnosen eller pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post.
Du kan også be andre ta kontakt.

Tilbodet er heilt gratis !

Hjarteleg velkommen til ein prat !

Med vennleg helsing

Mona Hjartholm
Mob. 47236906
Mail : mona.hjartholm@gulen.kommune.no