Telefon døgnvakt: 55 31 50 50

For meir informasjon sjå:
www.bergenkrisesenter.no