Fullstendig søknad er lagt ut til ettersyn på kommunehuset i Eivindvik og er tilgjengeleg ved å klikker her. 

Eventuelle merknader må sendast innan 06.11.2020 til
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

eller e-post til postmottak@gulen.kommune.no