Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gulen sjukeheim

Gulen sjukeheim er ein kommunal sjukeheim som skal gje døgnkontinuerlige pleie- og omsorgstenester til dei innbyggarane i Gulen kommune som treng det.

Kontrakt for leige av bustad

Husleigelova regulerer dei rettar og plikter som leigetakaren og utleigaren har i leigeforholdet. Om ein av partane krev det, skal det skrivast leigekontrakt.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk