Ungdata er lokale ungdomsundersøkingar som vert tilbydt alle kommunar og fylkeskommunar i landet. Sidan 2010 har over 400 000 ungdommar frå 405 kommunar delteke i undersøkinga. Ungdata gir difor eit godt innblikk i korleis det er å vere ung i Noreg, og Gulen, i dag.

I undersøkinga svarar ungdom på spørsmål om ulike temaområder; frå foreldre, venner, skule og lokalmiljø, til rusmiddelbruk, risikoatferd og vald.

For å lese meir om kva ungdommane i kommunen har svart, kan du klikke her.

(Foto: Benjamin Ward, NOVA)