Årsaka er at vi ikkje kan ivareta naudsynte smitteverntiltak for pasientar og tilsette på utekontora.
Legekontoret i Eivindvik er opent måndag til fredag, ta kontakt på 57 78 10 90.