Gjennomføringsplanen skal følgje som vedlegg til søknad om ferdigattest.

Klikk her for søknadsskjema for ferdigattest.... 

Klikk her for søknadsskjema for mellombels bruksløyve....