Innbyggarinnsyn faktura
Her kan du oppdatere kontaktinformasjonen din (epost, telefon). Du finn betalte og ubetalte fakturaer, og du kan søke om betalingsutsetting (max 3 g. pr halvår).

Visma Flyt Skole
Her kan du oppdatere kontaktinformasjon. Du kan søke om permisjon og SFO-plass, du ser fråver, karakterar/vurderingar, timeplan, brev m.m. som gjeld bornet ditt.


Slik skaffar du deg elektronisk ID